Wildplukken

Google met ‘bramen plukken’ of ‘wildplukken’ en je vindt veel sites die melden dat je een hoge boete riskeert als je bramen plukt op andermans terrein. Elk jaar in juli/augustus duiken dit soort berichten op in de media. Je ziet ook sites die het wildplukken promoten: er is zoveel lekkers te vinden in de natuur. Hoe zit het dan met wildplukken?

Wat het verwarrend maakt is het feit dat plukken op het terrein van iemand anders strikt genomen onder stroperij valt en daarom niet toegestaan is maar aan de andere kant wordt het plukken toegestaan door landeigenaren zoals Staatsbosbeheer, mits je een aantal regels volgt.

Op de site van het Staatsbosbeheer wordt het toelaatbare plukken van paddenstoelen bijvoorbeeld als volgt beschreven: ‘Het plukken van paddenstoelen is niet toegestaan als daarmee andere wettelijke regels of toegangsregels van het gebied worden overtreden. Je mag dus geen paddenstoelen plukken als je daarvoor van het pad af moet, terwijl het in dat gebied alleen vrij wandelen is op wegen en paden. Er zijn ook gemeenten waar het plukken van paddenstoelen op basis van gemeentelijke verordeningen niet is toegestaan. Staatsbosbeheer staat in overige situaties het plukken van paddenstoelen toe, mits dat gebeurt op kleine schaal, voor eigen gebruik en op eigen risico. En dus beslist niet voor commerciële doeleinden. Daarbij is het niet de bedoeling dat op één groeiplek alle paddenstoelen worden geplukt. Een indicatie voor ‘op kleine schaal en voor eigen gebruik’ is de maat van het bakje waarin champignons in de supermarkt worden verkocht (250 gram).’ In deze tekst wordt de mogelijkheid genoemd dat een gemeente een eigen plukbeleid hanteert bovenop de regels van de landeigenaren. Gemeente Zoetermeer heeft geen eigen beleid hierover dus in Zoetermeer gelden de regels van de landeigenaren.

Wil je wildplukken denk dan aan onderstaande veel genoemde richtlijnen. Bijvoorbeeld op de site van KNVV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) staan soortgelijke richtlijnen genoemd:

  • Houd je aan de regels die gelden op de locatie; als je op het terrein op de paden moet blijven dan mag je voor het plukken niet het bos in.
  • Pluk veilig: pluk alleen van planten die je met zekerheid kent als eetbare planten; bij twijfel niet plukken.
  • Pluk met mate: in Nederland is de oppervlakte natuur per inwoner veel kleiner dan in andere Europese landen; pluk daarom altijd alleen een klein beetje voor eigen gebruik; dus niet ‘kaal’ plukken en zeker niet voor de verkoop.
  • Pluk schoon: pluk niet dichtbij drukke verkeerswegen of plekken waar vervuilende stoffen aanwezig zijn; pluk bv. bramen niet laag bij de grond omdat daarop mogelijk urine van honden of vossen zit.
  • Laat geen sporen na: stoor de natuur niet bij het plukken, breek geen takken, vertrap geen planten zodat het plant weer nieuwe oogst kan ontwikkelen voor de volgende plukkers.

Wie zich niet houdt aan deze regels en bijvoorbeeld grote hoeveelheden plukt voor verkoop riskeert toch nog een berisping of zelfs een boete van de handhavers.

Riitta Hánninen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *